Quy Trình Đá Vôi và  Thạch Cao Ướt

Lưu huỳnh ôxit (SOx) phát ra trong quá trình đốt nhiên liệu có tính độc cao và gây ra mưa axit. Nó được hình thành trong quá trình đốt cháy các nhiên liệu có chứa lưu huỳnh như than đá và dầu.

Quá trình đá vôi – thạch cao ướt sử dụng một bộ lọc ẩm để loại bỏ khí lưu huỳnh ôxit trong khí thải. Đá vôi hoặc vôi tôi được sử dụng như chất hấp thụ. Chất hấp thụ phản ứng với Sox, sản phẩm sau phản ứng là thạch cao. Thạch cao được thải ra được tái chế thành các sản phẩm công nghiệp hoặc được dùng trong công nghiệp xi măng.

SO2  được loại bỏ từ khí trong tháp hấp thụ hoặc từ bộ lọc khí bằng cách sử dụng bùn đá vôi. Việc hấp thụ khí SO2 bị ôxi hoá trong lò hấp thụ để tạo ra tinh thể canxi sun phát (thạch cao). Độ pH trong lò hấp thụ thay đổi tuỳ thuộc vào lượng SO2 cần được loại bỏ và được điều chỉnh bằng cách thêm bùn đá vôi. Đặc điểm này cho phép quá trình sản xuất được liên tục nâng cao độ nguyên chất của thạch cao.

Thạch cao từ lò hấp thụ được cô đặc tại một hydrocyclone và sau đó hơn 90% nước được loại bỏ bởi một bộ lọc chân không. Ngoài ra máy ly tâm có thể được sử dụng thay cho các bộ lọc chân không được dùng để tách nước từ hỗn hợp thạch cao.

Ưu điểm

–          Hiệu quả cao

–          Tiêu tốn chất hấp thụ ít và điện năng tiêu thụ thấp

–          Độ tin cậy và gía trị lợi ích cao.

–          Độ ổn định của sản phẩm phụ (thạch cao).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chinese Deutsch Espanol Francais Italiano Portugues Japanese Korean Arabic Russian